etnika starověkého Předního Východu

3. prosince 2009 v 17:31 | lenicka |  Přední Východ
Chtěla jsem se učit o náboženství starověkého Kenaanu, ale trochu jsem se zamotala do etnického složení. Po delším bádání a srovnávání jsem sestavila přehled etnik, která žila ve starověku v Kenaanu (Palestině a Sýrii), Mezopotámii a okolí.


1) Sumerové: neznámé etnikum, v 6. tis. př. l. přišli na jih Mezopotámie asi od Kavkazu, založili městské státy, vyspělá kultura, ve 3. tis. př. l. asimilováni

2) východní Semité
 • Akkaďané: přišli do Mezopotámie ve 4. tis. př.l., smísili se se Sumery
 • Asyřané: Asyrská říše
 • Eblané: obyvatelé městského státu Ebla v Sýrii (2400-2250 př. l.); uctívali Dagana, Ištar, Rešefa, Kaniše, Hadada, Šapš, Yaha a sumerské bohy
3) severozápadní Semité
 • Amorité/Amorejci: původem ze Sýrie, nomádi, jejich hlavní bohové byli Amurru a Sín; od 21. st. př. l. migrovali do Mezopotámie, vládli v Isinu (1953-1730 př. l.), Larse (1961-1674 př.l.), Mári (1900-1759 př. l.) - Daganův chrám, v Babylonu; Chaldejci - novobabylonská dynastie (Nabopolasar, Nabúkadnesar ad.); říše Jamchad (1800-1600 př.l.) - hl. město Aleppo
 • Aramejci: pastevci, žili v severní Mezopotámii (země Aram), vytvořili několik nezávislých království - např. město Jaudí/Bit-Aguší v sev. Mezopotámii (10.-9. st. př.l.); Nabatejci - samostatné království 168 př.l.-106 n.l., hl. město Petra; Aramejská říše Damašek, Sóba...
 • Edomité: ve 13. st. př. l. vytvořili království na jih od Mrtvého moře, v 5. st. př. l. vytlačeni Nabatejci, poslední zmínka v 1. st. n. l.
 • Moábci: západně od Mrtvého moře, jejich hlavní bůh byl Chemoš/Kamiš, další bohové Nebo, Nabu, Baal-peor ad.
 • Ammonci: východní břeh Jordánu, království
 • Féničané: svaz městských států na pobřeží Středozemního moře (Byblos, Sidon, Tyros), od poč. 1. tis. př. l. začali kolonizovat Středomoří - Kartágo v sev. Africe
 • Izraelité: společný původ s Aramejci, od 10. st. př. l. království izraelské a judské, 722 př. l. assyrské a 586 př. l. babylonské zajetí; 167 př. l.-6 n. l. hasmoneovské království; henoteismus, později monoteismus
4) Indoevropané
 • Chetité: souhrnný název pro chetitské kmeny - Kuššarité, Luvijci, Palájci, Nésité
 • Mitanci: indo-íránské etnikum, vládci říše Mitanni (1500-1250 př.l.)
 • Médové: první zprávy z 9. st. př. l., 8. st.-550 př.l. médský stát
5) další etnika
 • Pelištejci/Filištýni: "mořský národ", kol. r. 1200 přišli asi z Kréty, obsadili města Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat, Ekron v Kenaanu. Pův. asi uctívali indoevropské (mykénské, krétské) bohy, později zvl. Dagana
 • Kassité: izolované etnikum z pohoří Zagros, ovládli Mezopotámii (1600-1100 BC)
 • Elamité: izolované etnikum, možná příbuzné s Drávidy (Indie), království na východ od Mezopotámie mezi městy Anšan a Suza; vlastní písmo, uctívali panteon bohů - bohyně Kiririša, Pinikir, bůh Humban, Inšušinak ad.
 • Chattijci: starší obyvatelé Chetície
 • Churrijci/Subarejci: arménské etnikum (proto-Indoevropené), obyvatelé říše Mitanni
 • Gutejci: "horský kmen", ve 23.-21. st. př. l. vpadli do Mezopotámie, zničili Akkad, Uruk a Ur
 • Urartejci: proto-Indoevropané, dobří zemědělci a tkalci, kmenový svaz nebo stát u Vanského jezera v Arménii (13.-6. st. př.l.)
Mapa etnik Kenaanu: Wikipedia

Literatura:
Bič, M. 1990. Při řekách babylonských.
Wikipedia
 


Komentáře

1 jaslanca jaslanca | 20. června 2011 v 10:26 | Reagovat

Díky za pěkný přehled - zpracování jedné otázky do dějin starověku:-)! Teď už vím, kdo patří do semitských etnik, kdo do indoevropských atd.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.