Izrael v době před exilem: boj o monoteismus

19. ledna 2010 v 11:54 | lenicka |  judaismus
Otázka č. B 49 (druhá část)


Náboženství v době soudců
- ve 13. st. př.l. (po "vyjití z Egypta") se Izraelci usazují v Palestině
- svatá válka - kořist je obětována bohu
- částečně přijali kennánský kult, svátky, zemědělství
- Jozue vytvořil z hebrejských kmenů sakrální svaz spojený vírou ve společného boha, centrum kultu v Sichemu/Šekemu (Sichem = místo smlouvy, původně tam stál chrám Baala smlouvy)
- "bůh otců", El (kennánský kosmický bůh) a bůh JHVH (Mojžíš, Midjánci) byli ztotožněni jako "jeden Bůh"
- doba soudců: přežívají starší kultické prvky (věštění z jater aj.)
- svatyně podle kenaanských: oltář, vztyčené kameny, dřevěné kůly (ašery), nádoby na úlitby, terafim(obrazy a masky)
- kolem svatyní se soustředil kněžský personál (kněží, levité, věštci)
- funkce proroka: původně vidoucí (ro-e) - např. Nátan, později prorok (náví) - přejato z Baalova kultu, postupně funkce splynuly
- Samuel: obnovil kult v Šílo, věštec, dohlížel na kult, varoval před nastolením krále

Synkretismus v době královské
- v době vojenského nebezpečí se stal králem Saul z kmene Benjamín (konec 10. st. př.l.)
- pomazání krále - Jahve krále adoptoval jako svého syna
- král není zbožštěn, ale jeho vláda je legitimovaná Bohem
- David: přenesení kultu do Jeruzaléma
- Šalamoun: pronikání cizích prvků do kultu, Jarobeámovo povstání, postavení Chrámu jako sídla Jahveho, archa úmluvy byla umístěna do nejsvětější svatyně
- Roboám: odtržení severních kmenů, postavili vzdoro-svatyně v Bet-elu a Danu, uctívali boha v podobě zlatých býčků
- chrámoví proroci: profesionální, ohlašují králi dobré zprávy X proroci se "zvláštním povoláním"
- prorok Elijáš: proti uctívání Baala, proti králi Achabovi a jeho ženě Jezábel (uctívala Baala, zabíjela proroky)
- prorok Ámos: proti synkretismu krále Jarobeáma II., požadavek sociální spravedlnosti
- prorok Ozeáš: proti uctívání Baala a kultům plodnosti, obraz manželství Boha a Izraele
- král Reboám: vzrůstá kult Baala
- král Ása: jeho matka podporovala kult Ašery a matky-země
- král Jóaš (836-799 př.l.): zbořil Baalův chrám, obnovil chrám v Jeruzalémě
- král Chizkijáš (718-689 př.l.): zbořil Baalovy oltáře, návrat ke kultu "jednoho Boha", činnost proroka Izajáše
- prorok Proto-Izajáš: kritizuje oběti, které nejsou doprovázené činy dobra a spravedlnosti
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.