jak probíhá konverze?

18. ledna 2010 v 9:59 | lenicka |  teorie
Otázka č. A 21


Terminologie
 • conversio (latinsky) = převrat
 • konverze = proces přijetí nové (náboženské) identity
 • je spojená s přijetím nových hodnot, postojů a představ, které reprezentuje určitá skupina
 • psychologický nebo sociologický pohled

Konverze jako alternace (sociologický model konverze) (podle M. Fujdy)
 • primární a sekundární socializace
 • svět internalizovaný v primární socializaci je do vědomí vtisknut velmi pevně, protože je internalizován jako jediný možný svět; je ohrožen mezními situacemi
 • druhotné internalizace jsou více ohroženy soupeřícími definicemi reality, ale méně ohroženy mezními situacemi - jsou pro ně irelevantní
 • konverze se podobá procesu socializace, musí kopírovat pro dětství typickou silnou citovou identifikaci
 • alternace (transformace totální): internalizace jiné reality, přijetí sociálního světa společenství zásadně odlišného od toho, v jehož rámci byl jedinec socializován, je prototypem náboženská konverze
 • nutná segregace jedince od "světa" - musí žít v novém světě
 • ukazatele změny světa diskurzu (rovina jazyka): nová biografie, osvojení nové výkladového vzorce skutečnosti, zaujetí role konvertity

Psychologický model konverze (W. James)
 • konverze jako důsledek náhlého extatického prožitku
 • výsledkem těchto zážitků trvalá změna postoje k životu
 • osobnost se stává celistvou a šťastnou v důsledku pevnějšího zakotvení v náboženské realitě
 • náboženské ideje získávají centrální pozici ve vědomí a náboženské cíle formují habituální centrum člověka
 • negativní (vědomí hříchu) a pozitivní (vize ideálu) motivace

Motivy konverze (J. Lofland, N. Skonovd)
 • intelektuální: aktivním hledání, čtení knih, navštěvování přednášek, sledování náboženských pořadů v televizi atd., malý sociální tlak, trvání týdny či měsíce, participaci na rituálu a organizační činnosti předchází víra, emoce nedůležité
 • mystický: "halucinatorní" zkušenost chápaná nábožensky, trvá krátce, hluboké změny v chování, pocity podřízení a odevzdání, nepůsobí sociální tlak, víra předchází participaci
 • experimentální: účast na aktivitách skupiny na zkoušku, zvědavost, malý společenský tlak, probíhá měsíce nebo i roky, víra následuje participaci
 • citový: "základním faktorem získávání nových členů jsou jejich sociální vazby" (Stark, Bainbridge, 1980) - osvojit si víru přátel, sociální tlak přitahuje a podporuje, trvání několik týdnů, citové podnícení střední, participace je následována vírou
 • obnovitelský: potřeba reformovat špatnou společnost, činnost kazatelů, konvertité jsou sebráni doslova na ulici a přivedeni na víkendové "soustředění", jež obsahuje neustálé zpívání, skandování, držení se za ruce, kázání, atd., sociální tlak vysoký, participace předchází víru, a za velmi krátký čas vzbudí vysokou úroveň lásky a strachu
 • nátlakový (brainwashing): velice vzácný, nejvíce náročný na čas a prostředky a nejméně účinný, protože "konvertita" se rychle vrací ke své původní identitě jakmile se vrátí do více či méně otevřené společnosti, extrémně vysoký sociální tlak po dlouhou dobu, silné pocity strachu a nejistoty vrcholící v empatickém ztotožnění až lásce, víra následuje participaci

Konverze jako brainwashing
 • negativní model, využíváno komunisty za doby studené války, méně už v náboženství
 • násilná změna identity jedince, vyvolaná nátlakem
 • přirozená identita prochází v prostředí deprivace násilným zlomem, vznik nového pseudo-Já
 • potřebné podmínky (R. J. Lifton): izolace od okolí i dřívějšího života, mystická manipulace (plánovaná spontánnost), požadavek čistoty, vyznání vin, posvátná věda (citace autorit, vědecká terminologie), absolutizace nauky, frázovitý jazyk (snadno se vštěpuje), provizorní vztah ke světu (svět je zlo, brzy skončí)
 • M. T. Singerová a R. Ofsh: kontrola nad časem a myšlením člověka, vytváření pocitu bezmoci, systém odměn, trestů a zážitků, uzavřený systém logiky, autoritářské struktury, udržování v neinformovanosti
 • donucovací techniky (J.-M. Abgrall): komportementální (omezení informací, přetváření biografie, nová pravidla), emocionální (vytvoření stálého emocionálního klimatu, potlačení citových pout z minulosti), kognitivní (zahlcování zkreslenými údaji, hanobení kritického postoje), techniky indukující disociativní stavy zaměřené "na zlomení intelektuální a emocionální rovnováhy jedince a jeho posouvání k psychiatrickým prožitkům deliriového či halucinačního typu, které jsou představovány jako stavy, které má adept vyhledávat, a techniky podmiňování (psychické - užívání jazyka srozumitelného jen členům, hygienická pravidla, odnětí jména a přidělení nového, účast na společných rituálech, které by svět odsuzoval, hypnóza a autohypnóza, navození transu; fyzické - izolace, půst, nedostatek spánku, nucená práce, chemické přípravky, smyslová deprivace - dívání do světla, vonné tyčinky, rytmizovaná hudba; zdravicové rituály, odnímání oblečení a oblékání do uniformy, přizpůsobení tělesného vzhledu, talismany zpřítomňující gurua)

Konverze jako postupný posun (driftový model)
 • vliv sociálních vztahů
 • konverze = vzdání se jedné perspektivy a přijetí jiné
 • podmínky pro konverzi: rozpor mezi ideálem a realitou, hledání, situační nahodilosti (ztráta, změna v životě), pocit vlastní nedostatečnosti
 • navázání citových vazeb na nové společenství a oslabení starých vazeb
 • aktivní účast na životě náboženské skupiny
 • přijetí nové identity

Kombinované modely
 • koncept socializace (Th.E. Long, J.K. Hadden): socializace jako "aktivita členů skupiny zaměřená na utváření nových členů z nečlenů a jejich začleňování do skupiny"
 • status konvertity - staří členové vůči němu vyvíjejí socializační snahy
 • teorie zahrnutí (R. Stark): výzkum rané církve - do skupiny jsou zahrnuti přátelé stávajích členů, z nich se stávají konvertité, role konformity

Konverze v judaismu = gijur
 • podmínky: příprava, znalost halachy, dobré vztahy s místní židovskou obcí
 • vlastní procedura: prohlášení o přijetí závaznosti všech příkázání (613 micvot a halacha), mužská obřízka, ponoření do mikve, přinesení oběti do chrámu (dříve)
 • o uskutečnění a platnosti gijuru rozhoduje bejt din (náboženský soud)
 • důsledky: člověk se stává židem podle halachy, má všechny povinnosti i práva, získává nové jméno, může se stát občanem státu Izrael
 • konvertita (ger) se může stát rabínem, ale ne kohenem (ani jeho potomci)
 • ger cedek = plný konvertita
 • ger tošav = usazený host, musí respektovat 7 Noemových příkazů a uznávat Hospodina, potom má téměř všechna práva (jako občan Iraele)


Prameny
Náboženská konverze. Materiál FK, TU Liberec. http://www.oleweb.net/nnh/media/texty/pdf/NNH4_konverze.pdf
Fujda, Milan. Konverze jako alternace. Materiál ÚR FF MU.
předmět Sociologie náboženství
Gijur, Wikipedie
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.