náboženství Abraháma a Mojžíše

18. ledna 2010 v 23:23 | lenicka |  judaismus
Otázka č. B 49 (první část)


Abrahámovské náboženství
- skuteční předkové Izraele: apiru- kočovní pastevci a řemeslníci bez domova
- uzavírali smlouvu se silnějšími, aby jim poskytli ochranu, stejně uzavřeli smlouvu s Bohem
- náboženství patriarchů: kult "boha otců" - bůh Abrahámův, bůh Izákův, bůh Jákobův
- tento bůh není spojen se svatyní, ale s člověkem a jeho rodem, doprovází je a ochraňuje
- ctitelé boha Abrahámova se usadili v judském pohoří (Hebron, Mamre)
- ctitelé boha Izákova na jihu Kenaanu (svatyně Bersabé)
- ctitelé boha Jákobova ve střední Palestině (Sichem, Bet-el)
- kult: "božiště" a oltáře pod širým nebem, vztyčování kamenů, krvavé oběti
- žádní kněží, kult vykonával muž jako hlava rodu
- abrahámovské náboženství: Bůh se zjevuje člověku, dává mu požadavky a zaslíbení
- rituál smlouvy s Bohem (ohnivá pochodeň prochází mezi rozpůlenými zvířaty)

Mojžíš a jahvismus
- otázka historicity Mojžíše (možná šlo o funkci, moše= soudce)
- zjevení Boha Mojžíšovi na svaté hoře Chorév v Midjánu: představuje se jako "bůh otců", dává si jméno "jsem který jsem" (Jahve, JHVH)
- otázka vlivu Achnatonovy reformy: společný je monoteismus, ale Aton byl sluneční bůh, Mojžíšův bůh byl bůh bouře
- vyjití z Egypta bylo dáno do spojitosti s pastýřským svátkem jara a obětí prvorozených zvířat (proměna náboženských struktur kosmického typu v událost svatých dějin)
- jahvismus je henoteismus (kdo je mezi bohy jako Hospodin?)
- Jahve: násilný, válečnický, bůh bouře, vyžaduje poslušnost, je "zcela jiný", bez jména a bez obrazu, dává desatero přikázání
- teofanie na Sinaji: oheň a kouř
- pouštní svatyně: stan setkávání, uvnitř je dřevěná archa úmluvy
- mluvíme pouze o části Izraelců, někteří uctívali Ela, Baala nebo Ašeru (až do Jóšijášovy reformy), postupná monoteizace

Prameny
Eliade, M. 1995. Dějiny náboženského myšlení I. Praha: Oikoymenh
Balabán, Milan. 1994. Bojovníci a trpitelé. Brno: EMAN
Collins, J. J. "Israel." In: Johnston, S. I. (ed.) 2004. Religions of the Ancient World.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.