náboženství starých Germánů

27. ledna 2010 v 23:35 | lenicka |  evropské pohanství
Otázka č. B 79

Úvod a obecná charakteristika náboženství starých Germánů.


Germáni
- příchod do Německa a jižní Skandinávie: mezi 2000 a 500 př.l.
- migrace po Evropě od 200 př.l.
- kmeny: Alemani, Burgundi, Cheruskové, Frankové, Gótové, Herulové, Kvádové, Langobardi, Markomani, Rugiové, Sasové, Svébové, Vikingové, Vandalové ad.
- státy v 5.-6. st.: Ostrogótská říše, Vizigótská říše, Francká říše
- doba vikingská (8.-10. st.)
- prameny: Tacitus: O původu, sídlech, mravech a kmenech Germánů (98 n.l.), Adam z Brém: Dějiny hamburské církve (11. st.), Saxo Grammaticus: Gesta Danorum (12. st.) ad.
- literatura: runová abeceda vznikla v 1. st., epos Beowulf (kol. r. 1000), Píseň o Hildebrandtovi (9. st.), báseň Muspilli (líčí Ragnarök), Edda (13. st.), sága Heimskringla (boj Ásů a Vanů, Mímiho hlava, úroda a blahobyt země související s králem), Sága o Völsunzích (13. st., o Sigmundovi Volsungovi, který zabil svého tchána Siggeira, aby pomstil svého otce a bratry)


Náboženství
- samostatný vývoj bez vnějších vlivů
- indoevropská složka: úcta k přírodním silám, zbytky kultu bohyně-matky
- náboženství válečníků (válečné ctnosti, odměna za hrdinství, bohové války...)
- berserk = bojovník v transu, zasvěcený iniciačním rituálem (zabití nepřítele, šelmy), nosí vlčí kůži - stává se šelmou
- božstva jako personifikace přírodních sil (postupně, asi od 1. st. n.l.)
- počáteční prázdnota(Ginnungagap); když se setkal led a oheň, vznikl obr Ymi a kráva Audhumla, která vytvořila Búriho, jeho syn Bör si vzal dceru Ymiho a měli 3 děti: Ódina, Viliho a Vé. Ymi zplodil obry. Bozi obra rozsekali, z jeho těla stvořili zemi, moře a nebe
- Ódin stvořil také první lidi (Ask a Embla) ze dřeva, Vili jim dal vůli, Vé řeč a sluch
- svět lidí (Midgard), obrů(Jötunheim/Utgard - vnější svět) a bohů (Ásgard, Vanaheim)
- strom světa Yggdrasil (osa světa, velký jasan, tři kořeny sahaly do světa bohů, obrů a mrtvých)
- nebeský palác Walhala (sem přijdou stateční bojovníci), podsvětí Niflheim
- slunce pronásleduje po obloze vlk
- zájem o konec světa = soumrak bohů - Ragnarök (velká zima a oheň, očistná katastrofa)
- vývoj u Vikingů: rozlišili bohy na Ásy a Vany, Ódin má ženu Frigg a syny Thóra, Týra, Bragiho, Baldra a Höda
- kult pod širým nebem, v přírodě, u pramenů, bažin
- obětiště Brodelbrunnen (Dolní Sasko), obětní šachty, posvátné okrsky (ohraničené)
- lidské (pověšení na strom, utopení v bažině) a zvířecí oběti, obětní dary
- věštění pomocí hůlek nebo koní (podle toho, jak se chovali); proslulé věštkyně
- kruhové kultovní areály (Domarring, Kreg) ohraničené kameny nebo ploty
- thing = sněm kmene v těchto areálech, za účasti kněžích, soudy, tresty a odměny
- od doby římské také malé svatyně
- templ v Uppsale (11. st.), kamenný, centrum národa Vikingů, každých 9 let rituální slavnosti, obětování zajatců, koňů a psů, uvnitř pozlacené modly Thóra, Ódina a Freyi
- dřevořezby (štíhlé sošky), sloupové idoly, bronzové sošky, výzdoba štítů, kopí
- postupně vznikla vrstva kněžích, nebyla strukturovaná, péče o kalendář, morálku a právo; u Burgundů měl velekněz vyšší postavení než král
- runové písmo (od 2. st. n.l.)
- jarní obřady plodnosti (neolitické, s posvátným sňatkem), pití medoviny a vína
- pohřeb: nejčastěji kremace
- hrobka langobardského knížete = mohyla Žuráň u Brna
- víra v upíry (podle nalezených koster probodených kůlem)
- christianizace: nejdřív vojáci v římských legiích, prostý lid, od 250 n.l. Vizigóti - biskup Vulfila (pol. 4. st.), většina přijala ariánskou formu, od 6. st. christianizace Francké říše
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.