religionistika v českých zemích

10. ledna 2010 v 22:10 | lenicka |  teorie
Otázka č. A 41


Etapa počátků
 • počátky v 1. pol. 19. st. jako folkloristika/srovnávací mytologie (F. L. Čelakovský, J. Jungmann) - historizující, účelové (snaha dokázat slavné národní tradice), zaujaté (proti katolické církvi), bez teorie
 • jako součást etnografie, filozofie, teologie, indologie...

Etapa konstituování religionistiky
 • počátky religionistiky od 1918, religionistika jako srovnávací věda náboženská, zakladatelé Otakar Pertold a Vincenc Lesný
 • první učebnice: O. Pertold. 1920. Základy všeobecné vědy náboženské.
 • pozitivistický přístup: O. Pertold (tři stupně náboženství - primitivní, teistické a pověrečné/rozklad; rozdělení religionistiky na konkrétní a abstraktní = taxonomie, metodologie), Jos. Tvrdý (napsal Filosofie náboženství, požadoval studovat náboženství zvnějšku)
 • Emilián Soukup (náboženství je věcí těch, kdo věří, pozice katolického tomismu)
 • religionistika v rámci evangelické teologie: Fr. Kovář, Fr. Linhart, A. Spisar, Fr. Žilka, V. Hoppe
 • egyptologie (Fr. Lexa), asyrologie (V. Hazuka, B. Hrozný), indologie (V. Lesný, L. Procházka, O. Pertold, Fr. Čupr)
 • F. Linhart (kulturologické hledisko)
 • konec rozvoje 1938

Etapa pronásledování
 • vyřazení z akademické půdy 1948, někteří popraveni (Z. Kalandra - slovanské pohanství), uvězněni (Z. Kalista - baroko), ideologické tlaky na výzkum
 • 1) výzkum v rámci teologie (vzdálení metodologie, apologetické): Josef Kubalík (katolická teologie, teorie pramonoteismu), Josef Hromádka, Ladislav Hejdánek, Jiří Mrázek (odborník na fenomenologii), Rudolf Říčan ad. (evangelická teologie)
 • 2) biblistika: Jan Heller, M. Balabán
 • 3) v rámci marxistické ideologie - vědecký ateismus
 • 4) neoficiální půda (I. Štampach, T. Halík; O. Funda - víra bez náboženství)
 • 5) v rámci egyptologie (Z. Žába, M. Werner), indologie (D. Zbavitel)
 • 6) v emigraci (M. Werner, J. Krejčí - orientalista, J. Černý - egyptolog, L. Pospíšil - antropologie, L. Holý - afrikanista)

Etapa znovuoživení
 • religionistika přežila komunismus, ale roztříštěná, bez profilu, s deficitem v teorii a metodologii, bez nástupců, bez literatury, bez akademických pracovišť, bez mezinárodních kontaktů...
 • od 1989: vznik religionistických pracovišť, kontakt se zahraničním výzkumem
 • FF MU - Ústav religionistiky, Brno: první - od 1992/93, transformovaný Ústav vědeckého ateismu, D. Lužný (sociologie náboženství, NNH), D. Papoušek (archaická náboženství, křesťanství), L. Bělka (buddhismus), D. Václavík ...
 • FF UK - Ústav filosofie a religionistiky, Praha: tradice od 1918, religionistika jako filosofie náboženství, T. Halík (sociologie, psychologie, filosofie náboženství, křesťanství), L. Ondračka (hinduismus), Z. Kratochvil (antika), D. Antalík (starověká náboženství), M. Lyčka (judaismus), F. Karfík (antika)
 • FF Upce - Katedra religionistiky a filosofie, Pardubice: fenomenologický přístup, zájem o mezináboženský dialog, I. Štampach (současné náboženství), M. Fárek (hinduismus)
 • HTF UK - Katedra religionistiky, Praha: L. Kropáček (Afrika, islám), P. Říčan (psychologie)
 • ETF UK - Katedra religionistiky, Praha: M. Balabán (Starý zákon), P. Hošek (dílo C. S. Lewise)
 • TF JČU - Katedra filosofie a religionistiky, České Budějovice: K. Skalický (do 2003)
 • Česká společnost pro religionistiku (dnes)/Česká společnost pro studium náboženství ČSSN (dříve), Brno: od 1990, člen IAHR, čas. Religio, Jan Heller, B. Horyna
 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů Praha: méně vědecké, proti "sektám", čas. Dingir, T. Novotný, P. Remeš, Z. Vojtíšek
 • FF UK - Katedra porovnávacej religionistiky + Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV, Bratislava: J. Komorovský (do 2002, zakladatel oboru, srovnávací mytologie, ruská náboženská filozofie, mysticizmus), M. Kováč (střední Amerika)

Literatura
Horyna, Břetislav. 1994. Úvod do religionistiky. Praha: Oikoymenh
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. 2001. Dějiny religionistiky. Nakladatelství Olomouc
Štampach, Ivan O. 1998. Náboženství v dialogu. Praha: Portál
Religionistická pracoviště a vědecké společnosti v České republice. http://www.religionistika.cz/
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.