Květen 2010

na tábor

29. května 2010 v 15:11 | lenicka |  moje tvorba
Jedete letos na tábor? Já jsem od patnácti let pravidelně na tábory jezdila, nejdřív jako rádce, později jako zdravotník. Třikrát jsem byla s TK Rawen a později dvakrát s farností Babice nad Svitavou a Brno-Komín. Ty první tábory byly dobrodružnější a větší, bývalo tam dohromady 50 lidí, měli jsme perfektně propracovanou celotáborovou hru, spali jsme v tee-pee, sami jsme si vařili, myli se v potoce, všechno super, i když dost vyčerpávající... Jenomže se tam na konci nějak potrhaly osobní vztahy a já jsem dala přednost menším a pohodovějším táborům s lidma, které jsem znala z farnosti. Ale nakonec mi zůstaly pěkné vzpomínky na všechny tábory, které jsem kdy zažila.dostihový víkend

27. května 2010 v 20:41 | lenicka |  deníček
Jak jsem už naznačovala, minulá sobota patřila dostihům na pardubickém závodišti. Stále ještě čekám na fotky, ale ráda bych vám popsala, jak to všechno probíhalo...


o sportu trošku jinak

23. května 2010 v 23:55 | lenicka |  teorie
Jestliže je pravda, že náboženství má určitou důležitou funkci, musíme se ptát, jak je možné, že v české společnosti náboženství téměř vymizelo. Co nyní funguje místo náboženství? Nebo Češi skutečně náboženství nepotřebují (jak rádi tvrdí)?


konec dilemat, plno nových zážitků na obzoru

21. května 2010 v 23:30 | lenicka |  deníček
Jsem osoba, která musí pořád uvnitř něco řešit. Měla bych se zachovat takhle nebo takhle? Měla bych někomu říct určitá slova? Měla bych něco konkrétního udělat, a měla bych to udělat teď, nebo až někdy jindy? A můžu určitého člověka považovat za přítele, nebo raději ne? Slova většinou nelze vzít zpátky, některá rozhodnutí nelze později změnit. Jsem váha, a tak váhám...


spisy apoštolských otců

20. května 2010 v 16:09 | lenicka |  křesťanství
otázka č. B 90 (část)

Spisy apoštolských otců jsou spojovacím článkem mezi kanonickými spisy Nového zákona a spisy církevních otců. Vznikaly od konce 1. do konce 2. st. Objevují se zde žánry jako dopisy/epištoly, pareneze, apokalypsy, martyria; argumentace proti herezím jako u církevních otců nejsou zastoupeny. Ve stejné době vznikaly také novozákonní apokryfy.
Spisy apoštolských otců se vztahují k apoštolské době, jsou připisované apoštolům (v pozdější době, sami autoři se za apoštoly nevydávali), patrně je psali "otcové apoštolské doby", kteří se s apoštoly znali. Autoři byli většinou pohano-křesťané. Tradice obsažená v těchto spisech potvrzuje autenticitu kanonických spisů (velmi často z nich citují).

keltská mytologie - přehled

17. května 2010 v 23:37 | lenicka |  evropské pohanství
otázka č. B 84
(musela jsem si ještě něco zjistit a napsat to znovu)

Před příchodem křesťanství v 5. st. irští a britští Keltové svou mytologii písemně nezaznamenávali. Keltské mýty známe ze zpráv antických komentátorů (to je ale zkreslené), z archeologických nálezů (ikonografie bohů) a hlavně z pozdějších dokumentů z Irska a Walesu z 12.-14. st. Nevíme tak téměř nic o vzniku a vývoji keltské mytologie, ani nevíme, jak vypadala v době, kdy do Galie vkročil Caesar. Dokonce ani nevíme, jestli je nám známá mytologie skutečně autenticky keltská, nebo je již ovlivněná křesťanstvím (případně jak moc).


fenianský cyklus

14. května 2010 v 20:22 | lenicka |  evropské pohanství
otázka č. B 84 (mytologie Keltů - 3. část)

Fionnský/fenianský jihoirský cyklus
- vznik od 6. st., písemně zaznamenaný ve 12. st.


ulsterský cyklus

14. května 2010 v 20:18 | lenicka |  evropské pohanství
otázka č. B 84 (mytologie Keltů - 2. část)

Uladský/ulsterský severoirský cyklus
- sepsáno na přelomu 11./12. st.

Lebor Gabála Érenn

14. května 2010 v 20:16 | lenicka |  evropské pohanství
otázka č. B 84 (mytologie Keltů - 1. část)


mytologický cyklus Lebor Gabála Érenn - Kniha o dobývání/podmanění Irska
- vysvětlení přítomnosti Keltů v Irsku, popisuje 6 vln invazí do Irska a války s původními obyvateli:
a) Cessair, žena s 50 dívkami a třemi muži
b) Partholón: připlul z Řecka, duch plodnosti, zavedl chov dobytka
c) Nemed z Řecka
d) Fir Bolgové, otroci z Řecka, zúrodnili půdu
e) Tuatha Dé Danannové (lid bohyně Danu): vlastnili Lia Fál (kámen osudu, určí právoplatného krále), Lugovo kopí, Núadův meč a Dagdův kotel hojnosti (všechny nasytí). Znali kouzla a druidismus. Ogma byl válečník, Lug řemeslník, Goibniu kovář, Luchta tesař, Creidne zlatotepec a Dían Cécht lékař a kovář. Tuatha Dé byli dobří válečníci a řemeslníci, ale zemědělství je naučil až Bres, do té doby byli závislí na Fomořanech (závislost dobra a zla). Po porážce od Keltů odešli do podsvětní říše, do sídhů.
f) Milesiané (potomci krále Míla) (Gaelové): Mílův děd Ith byl při své invazi do Irska zabit třemi králi Tuatha Dé Danannů (Mac Gréine, Mac Cuill, Mac Cecht), Milesiané ho pomstili, i když se Danannové bránili kouzly.


když nahoře nebesa nebyla pojmenována...

14. května 2010 v 15:49 | lenicka |  Přední Východ
otázka č. B 43

Enuma eliš
- kosmogonický mýtus
- enuma eliš = když nahoře (nebesa nebyla pojmenována...)
- doba vzniku: mezi 17. a 7. st. př.l., pravděpodobně ve 12. st. př.l. (vláda Nabukadnezara)
- akkadský/babylonský, navazuje na eridskou tradici
- mýtus byl sepsán za účelem prosazení a ospravedlnění Mardukovy nadvlády
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.