evropské pohanství

keltská mytologie - přehled

17. května 2010 v 23:37 | lenicka
otázka č. B 84
(musela jsem si ještě něco zjistit a napsat to znovu)

Před příchodem křesťanství v 5. st. irští a britští Keltové svou mytologii písemně nezaznamenávali. Keltské mýty známe ze zpráv antických komentátorů (to je ale zkreslené), z archeologických nálezů (ikonografie bohů) a hlavně z pozdějších dokumentů z Irska a Walesu z 12.-14. st. Nevíme tak téměř nic o vzniku a vývoji keltské mytologie, ani nevíme, jak vypadala v době, kdy do Galie vkročil Caesar. Dokonce ani nevíme, jestli je nám známá mytologie skutečně autenticky keltská, nebo je již ovlivněná křesťanstvím (případně jak moc).

fenianský cyklus

14. května 2010 v 20:22 | lenicka
otázka č. B 84 (mytologie Keltů - 3. část)

Fionnský/fenianský jihoirský cyklus
- vznik od 6. st., písemně zaznamenaný ve 12. st.

ulsterský cyklus

14. května 2010 v 20:18 | lenicka
otázka č. B 84 (mytologie Keltů - 2. část)

Uladský/ulsterský severoirský cyklus
- sepsáno na přelomu 11./12. st.

Lebor Gabála Érenn

14. května 2010 v 20:16 | lenicka
otázka č. B 84 (mytologie Keltů - 1. část)


mytologický cyklus Lebor Gabála Érenn - Kniha o dobývání/podmanění Irska
- vysvětlení přítomnosti Keltů v Irsku, popisuje 6 vln invazí do Irska a války s původními obyvateli:
a) Cessair, žena s 50 dívkami a třemi muži
b) Partholón: připlul z Řecka, duch plodnosti, zavedl chov dobytka
c) Nemed z Řecka
d) Fir Bolgové, otroci z Řecka, zúrodnili půdu
e) Tuatha Dé Danannové (lid bohyně Danu): vlastnili Lia Fál (kámen osudu, určí právoplatného krále), Lugovo kopí, Núadův meč a Dagdův kotel hojnosti (všechny nasytí). Znali kouzla a druidismus. Ogma byl válečník, Lug řemeslník, Goibniu kovář, Luchta tesař, Creidne zlatotepec a Dían Cécht lékař a kovář. Tuatha Dé byli dobří válečníci a řemeslníci, ale zemědělství je naučil až Bres, do té doby byli závislí na Fomořanech (závislost dobra a zla). Po porážce od Keltů odešli do podsvětní říše, do sídhů.
f) Milesiané (potomci krále Míla) (Gaelové): Mílův děd Ith byl při své invazi do Irska zabit třemi králi Tuatha Dé Danannů (Mac Gréine, Mac Cuill, Mac Cecht), Milesiané ho pomstili, i když se Danannové bránili kouzly.

náboženství starých Slovanů

28. ledna 2010 v 23:25 | lenicka
Otázka č. B 85

Edda: knihy staroislandských ság

28. ledna 2010 v 15:07 | lenicka


Otázka č. B 81


Eddy jsou vlastně dvě: první je sbírkou veršovaných mýtů a hrdinských písní. Vznikala od 8. do 13. st. na území Norska, Islandu a Grónska. Druhá je prozaická kniha, která učí básníky, jak skládat poezii a jak se vyznat ve světě staroisladských mýtů...

germánští bohové

28. ledna 2010 v 9:19 | lenicka
Otázka č. B 80

Máte pocit, že v minulém článku o náboženství starých Germánů chybělo to nejdůležitější, totiž bohové? Tak o nich je tento článek...
Germánské náboženství bylo náboženství válečníků, ale také plodnosti. Bohové se podle pozdější interpretace dělí na dvě rodiny: starší Vany a mladší, ale mocnější Ásy. Mimo to věřili staří Germáni také v existenci obrů, trpaslíků a dalších bytostí.

náboženství starých Germánů

27. ledna 2010 v 23:35 | lenicka
Otázka č. B 79

Úvod a obecná charakteristika náboženství starých Germánů.

náboženství starých Keltů

11. prosince 2009 v 17:56 | lenicka
Otázka č. B 83

Historie keltského etnika

Pravlast Keltů se nachází někde mezi Brnem na východě, Prahou na severu a La Tēne ve Francii na jihu. Zasahovala dnešní Švýcarsko, Německo, Francii a jz Čechy. Odtud expandovaly jednotlivé keltské kmeny dále do Evropy - v první migrační vlně do Británie, Španělska a do Itálie. Ve druhé vlně (od 280 př.l.) až do Řecka a Malé Asie. Od 2. st. př.l. však začal úpadek, a po prohraných válkách s Římany (Caesar) a Dáky keltská moc postupně zanikla. Keltové se stáhli na okraje: na Britské ostrovy, do západní Francie a zvláště do Irska, kde se v symbióze s ranným křesťanstvím udrželi až do středověku.
 
 

Reklama
Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.