judaismus

rabínské výklady Bible a ústní tradice

24. ledna 2010 v 10:04 | lenicka
Otázka č.B 52

Tato otázka mi pěkně zamotala hlavu. Než jsem pochopila, co je to Mišna, gemara a midraš, halacha a agada... a pak přišla ještě Tosefta a spousta jmen... Ale nakonec jsem to dala dohromady.
Tak tedy: Talmud, Mišna a midraše vznikly v rabínské době, tedy v době od zboření Chrámu (r. 70 n.l.) do konce 5. st. Talmud obsahuje Mišnu a její výklady, gemaru. Talmud a midraš jsou dva způsoby ustanovení závazných pravidel - midraš vykládá pravidla z textu Bible, talmud ustanovuje pravidla nezávisle na Bibli (opírá se přitom o ústní tradici, údajně stejně starou jako Bible sama), pouze je podporuje ukázkami z Bible nebo prostě jen autoritou určitého rabína...

Tanach

21. ledna 2010 v 17:22 | lenicka
Otázka č. B 51

Tanach je název pro židovskou "bibli". Slovo Tanach je vlastně zkratkou tří oddílů této knihy, které se jmenují Tóra, Proroci (hebrejsky Neviim) a Spisy (Ketuvim). Odpovídá křesťanskému Starému zákonu, jen je trochu jinak uspořádaná. V tomto článku se dozvíte, kdy Tanach vznikal a jaké knihy jsou v něm obsažené.

judaismus v době poexilní, helénské a rabínské

21. ledna 2010 v 16:13 | lenicka
Otázka č. B 50

Pokračujeme v dějinách judaismu: od návratu z babylónského exilu a výstavby Druhého chrámu, přes reformy proroka Ezdráše a Makabejské války, až ke zboření Chrámu a ustanovení kánonu Tanachu a Talmudu (o těch budu podrobněji psát v dalším článku).

vznik judaismu: Jóšiášova reforma, exil a proroci

19. ledna 2010 v 13:23 | lenicka
Otázka č. B 49 (třetí část)

Izrael v době před exilem: boj o monoteismus

19. ledna 2010 v 11:54 | lenicka
Otázka č. B 49 (druhá část)

náboženství Abraháma a Mojžíše

18. ledna 2010 v 23:23 | lenicka
Otázka č. B 49 (první část)
 
 

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.