Přední Východ

formování arabského etnika a první kmenové říše

18. března 2011 v 20:06 | lenny

Po delší přestávce se vracím k religionistickým tématům. Nachystala jsem sérii článků o předislámské Arábii. V tomto prvním článku se zaměřím na první neolitické kultury Arabského poloostrova, formování arabského etnika, proto-arabské kultury a první arabské říše Thamud a Ād.

když nahoře nebesa nebyla pojmenována...

14. května 2010 v 15:49 | lenicka
otázka č. B 43

Enuma eliš
- kosmogonický mýtus
- enuma eliš = když nahoře (nebesa nebyla pojmenována...)
- doba vzniku: mezi 17. a 7. st. př.l., pravděpodobně ve 12. st. př.l. (vláda Nabukadnezara)
- akkadský/babylonský, navazuje na eridskou tradici
- mýtus byl sepsán za účelem prosazení a ospravedlnění Mardukovy nadvlády

epos o Gilgamešovi

12. května 2010 v 14:23 | lenicka
otázka č. B 41

Epos o Gilgamešovi oslavuje přátelství a odvahu hrdinů, líčí úzkost z konečnosti lidského života a touhu po nesmrtelnosti a nalezení smyslu života. A v tom je stále aktuální.

bohové Kenaanu

4. prosince 2009 v 22:24 | lenicka

Otázka č. B 46

Kenaan je území dnešní Palestiny a kenaanské náboženství je tedy náboženstvím starých Semitů s výjimkou Izraele, jehož religiozita stála k tomuto náboženství do jisté míry v opozici.
Charakteristický je polyteismus. Panteon je podobný jako v Mezopotámii: Ilu/El/Alláh (bůh otec, stvořitel), Atiratu/Ašera (bohyně-matka), Attaru + Attartu/Aštar/Ištar (bůh a bohyně plodnosti), Hadu/Hadad/Adad (bůh bouře) - splývá s Baal (manžel, pán), Šamšu/Šapš/Šamaš (slunce), Warihu/Jarih (měsíc).
Důležitou roli hrály přírodní podmínky a pastevecký styl života (doba sucha x doba dešťů), cílem kultu je snaha přivolat déšť. Bohem života, hojnosti a dárcem deště byl původně Hadad, později Baal nebo Dagan. Bohem sucha, smrti a podsvětí a nepřítelem Baala byl Mót (smrt).

etnika starověkého Předního Východu

3. prosince 2009 v 17:31 | lenicka
Chtěla jsem se učit o náboženství starověkého Kenaanu, ale trochu jsem se zamotala do etnického složení. Po delším bádání a srovnávání jsem sestavila přehled etnik, která žila ve starověku v Kenaanu (Palestině a Sýrii), Mezopotámii a okolí.

starověký Kenaan: historický přehled a literatura

3. prosince 2009 v 17:21 | lenicka
  • Kenaan = dnešní Palestina, Izrael a Libanon, jinak také Levanta
  • prehistorická doba: kultura Mousterian (střední paleolit), Kebaran (18 000-12 500 př. l.), Natufian (12 500-9 500 př. l.)
  • neolit (od 8. tis. př l.): pevná kamenná sídliště (Jericho, Ugarit, Byblos), chov dobytka, zemědělství, chrám v Jerichu, sošky (venuše), uctívání Bohyně ve třech podobách (panna, matka, stařena), kult mrtvých a plodnosti

Mezopotámie: panteon bohů

24. listopadu 2009 v 23:01 | lenicka
Otázka č. B 40

Jak už jsme si řekli, Mezopotámie nebyla etnicky jednotná. Bohové Sumerů, Babyloňanů, Kassitů nebo Churritů nebyli úplně stejní, ale přesto u nich najdeme podobné rysy: jsou antropomorfní, mocní, nesmrtelní, vládnou jako králové, všemocní (dandannu), velcí (rabú), svrchovaní, vznešení, dokonalí (gitmálu), moudří, nevyzpytatelní ... Odznakem božské moci je melammu - úžasný, oslňující jas, světelný oděv. U Sumerů bylo důležité zemědělství a tedy i "chtoničtí" bohové. Naproti tomu Semité (Asyřané) byli nomádi a v jejich panteonu jsou důležitá astrální božstva. Všechny panteony jsou samozřejmě polyteistické a propojené s politickou situací: ústřední místo v nich má bůh městského státu nebo hlavního města státu.


Mezopotámie: periodizace a literatura

23. listopadu 2009 v 22:49 | lenicka
Úvodní poznámky k otázkám B 40-45

Historie Mezopotámie je poměrně složitá záležitost. Za prvé proto, že chybí spolehlivé historické záznamy, za druhé proto, že se zde střídaly různé státy a národy, takže třeba na severu území byla jedna říše a na jihu už vznikala druhá. Přesto se mi z různých pramenů podařilo sestavit tento přehled. Pokud máte nějakou jinou verzi, dejte mi prosím vědět.

o Gilgamešovi a historicitě mýtických postav

18. září 2009 v 14:48 | lenicka
V nejstarších dobách neexistovala moderní objektivní historiografie (a je otázkou, jestli ten náš popis dějin je objektivní...). Všechny záznamy měly určitý náboženský podtext. Často se zde setkáváme s představou, že první lidé žili mnohem déle, než dnes. V tom se odráží "mýtus zlatého věku"... ale o tom zase někdy jindy.

Nejstarší zmínku o Gilgamešovi najdeme v mýtickém Seznamu sumerských králů, podle kterého sestoupilo království z nebe v dávných dobách, nejdřív do Eridu, potom do Bad-tibiry, Laraku, Sipparu a Šuruppaku. V těchto městech vládlo celkem 8 králů 241 200 let. Poslední z nich přežil potopu světa. Po potopě sestoupilo království nějdřív do Kiše, kde panoval i mýtický Etana, který létal na orlovi a hledal rostlinu zrození. Po 24 510 letech v době panování Akky/Aggy byl Kiš dobyt a království přeneseno do Uruku. První král Meskiaggašer byl syn boha slunce Utua. Jeho vnuk Lugalbanda panoval 1200 let. Gilgameš je pokládán za Lugalbandova syna nebo vnuka.
 
 

Reklama
Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.