teorie

Jungovy archetypy

23. srpna 2010 v 20:39 | lenicka
Nauka o archetypech tvoří jádro Jungovy analytické psychologie. Pojem převzal Jung z Corpus Hermeticum a od Dionýsa Areopagity. Lze je popsat i slovy biologické vědy jako geneticky zakotvené, evolučně získané univerzální systémy; dispozice a potenciály prožívání a chování, formy představ. Jsou to kolektivní dějinné zkušenosti lidstva; obrazy určitých tendencí a sil přítomných v nás, vnitřních instinktivních struktur, které jsou nám vrozené, ale nejsou vědomé. Objevují se v mýtech, náboženských představách, umění, fantazii, snech a vizích. Motivují jednotlivce i společnost, protože mají vysoký emoční náboj. Když se člověk vzdálí od svých archetypových kořenů, může u něho nastat duševní porucha. Archetypy staví utrpení a rozvoj lidského jedince do širších souvislostí a působí autoregulačně. Náboženství pomáhá člověku, aby se s realitou archetypů sžil a vyrovnal.

Freud a jeho psychoanalýza

23. srpna 2010 v 18:27 | lenicka
poznámky k otázce č. A 30 (1. část)

Sigmund Freud (1856-1939)

o sportu trošku jinak

23. května 2010 v 23:55 | lenicka
Jestliže je pravda, že náboženství má určitou důležitou funkci, musíme se ptát, jak je možné, že v české společnosti náboženství téměř vymizelo. Co nyní funguje místo náboženství? Nebo Češi skutečně náboženství nepotřebují (jak rádi tvrdí)?

A. Comte: tři stádia vývoje společnosti

6. dubna 2010 v 20:30 | lenicka
otázka č. A 28 (2. část)

Auguste Comte věřil, že vývoj společnosti je trvalým vzestupem k nejvyššímu stavu lidského ducha. Všimnul si, že žije v přelomové době, kdy se feudální společnost proměňuje ve společnost průmyslovou. To je doprovázené krizí a chaosem. Zatímco osvícenci vítali pokrok i za cenu rozkladu společnosti, konzervativci žádali návrat ke starým hodnotám a uspořádání společnosti. Podle Comta se společnost nemá vracet k feudalismu, ale pomocí vědy mají lidé vybudovat nový, funkční ekvivalent starých struktur. Znalost společnosti (neboli sociologie, věda o společnosti) má napomoci v době krize, aby lidé snadněji přešli k budoucímu, dokonalejšímu uspořádání.

A. Comte: myšlenky, dílo a vize pozitivního náboženství

5. dubna 2010 v 18:55 | lenicka
otázka č. A 28 (1. část)

Auguste Comte (1798-1857) založil sociologii jako vědu o společnosti v době, kdy byla tradiční společnost v krizi a postupně vznikala moderní, industriální společnost. Navázal přitom jak na osvícenecké teze o pokroku, tak na konzervativní hledání řádu a hodnocení změn jako cesty k chaosu a ztrátě hodnot.

historický výzkum náboženství

18. ledna 2010 v 11:07 | lenicka
Otázka č. A 32

jak probíhá konverze?

18. ledna 2010 v 9:59 | lenicka
Otázka č. A 21

typologie: jak roztřídit náboženství?

17. ledna 2010 v 11:07 | lenicka
otázka č. A 22

Existuje velké množství různých náboženství. V této otázce se zabývám tím, jak se různí vědci snaží sestavit typologie náboženství, neboli jak (podle čeho) ty různá náboženství třídí.

církve a sekty

15. ledna 2010 v 22:06 | lenicka
otázka č. A 18

výzkum mýtu a rituálu

15. ledna 2010 v 15:42 | lenicka
otázka č. A 42

 
 

Reklama

Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.